Waar vinden de afspraken plaats en wat zijn de afspraken?

Waar vinden de werkzaamheden plaats?Heldere afspraken