23-12-2020 FB/LinkedIn

Regel het voor later!!

Als u nooit een testament op laat maken, regelt de wet bij uw overlijden precies wie uw erfgenamen zijn en wat zij erven.

Als u komt te overlijden en er blijven een echtgenoot en kinderen als erfgenamen achter dan stelt de wet bij voorbaat de verdeling tussen de langstlevende en de kinderen vast.

Bij een eerste overlijden gaat alles naar langstlevende en kinderen krijgen een vordering in geld wat pas kan worden opgeÃĢist als de langstlevende overlijdt.
Je kunt ook een testament op laten maken waarin je de keuze qua verdeling overlaat aan de erfgenamen. Zij moeten dan binnen 3 maanden na overlijden een keuze maken.

Een goed testament biedt mogelijkheden om op een wijze manier gebruik te maken van de vrijstellingen van de erfbelasting.
Nieuwsgierig geworden naar mogelijkheden voor jouw situatie?.