Mediation

"Wanneer kan mediation nodig zijn?"

Bij het afwikkelen van een erfenis gaat het vaak om rouw en verdelen.


Door het overlijden van een dierbare in de familie komen geldzaken en emoties bij elkaar en de naasten kunnen hier heel verschillend mee omgaan. 

Oud zeer kan weer opspelen en conflicten veroorzaken. Gevolg daarvan kan zijn dat betrokkenen er zelf niet meer samen uit kunnen komen.

Het gaat bij mediation om het gesprek weer op gang te helpen, waar dat waarschijnlijk bijna onmogelijk lijkt en verbinding te creëren. Op een onpartijdige, onafhankelijke en integere wijze zal ik het gesprek  dan leiden. Alle betrokkenen kunnen hun standpunten en belangen benoemen, waardoor de verschillen, maar óók de overeenkomsten duidelijk zullen worden.

Gezamenlijk kijken we naar de zaken waar je het wel met elkaar eens bent en zoeken we gezamenlijk naar oplossingen waar uiteindelijk iedereen zich in kan vinden. Ik kan helpen voorkomen dat families – al dan niet tijdelijk – uit elkaar vallen en ze soms zelfs dichter bij elkaar brengen.

Wat doet een nalatenschapsmediator?

Een nalatenschapsmediator is een gespecialiseerde mediator met kennis van erfrecht en familierelaties, en die zich richt op kwesties rondom overlijden.

Wat een nalatenschapsmediator in ieder geval niet doet is oplossingen aandragen. De bedoeling is om partijen te begeleiden naar hun eigen oplossing. De mediator legt aan de partijen uit wat de consequenties kunnen zijn van de keuzes – menselijk, financieel en juridisch – en bevordert het gesprek tussen hen. De nalatenschapsmediator ziet er op toe dat de gemaakte afspraken juridisch haalbaar zijn en legt deze vast in een schriftelijke overeenkomst.
Samen een oplossing vinden

Nalatenschapsmediation is een gestructureerd proces waarin de verschillende stadia van het conflict doorlopen worden om tot een oplossing te komen. De oplossing komt tegemoet aan de belangen van alle partijen en de toekomst van de deelnemers en wordt schriftelijk vastgelegd. Het resultaat dat op deze wijze bereikt wordt, heeft grote positieve gevolgen voor de eigenwaarde van de erfgenamen en voor hun onderlinge verhouding.

Ook biedt nalatenschapsmediation de mogelijkheid om in een veilige omgeving moeilijke onderwerpen of taboes bespreekbaar te maken tijdens leven, zo worden eveneens conflicten na overlijden vermeden. En het kan enorm opluchten als u in een beschermde situatie eindelijk kunt  praten over dingen waar u al jaren mee zit. Dus denk niet alleen aan een nalatenschapsmediation als iemand al is overleden, maar bereid u voor.


Belang van mediation

Mediation kenmerkt zich door de vertrouwelijkheid van en vrijwillige deelname aan de gesprekken en een bereidheid tot overleg. De mediator is onpartijdig en de aanpak is toekomstgericht. Er wordt niet óver maar mét en dóór de deelnemers beslist.

Iedere mediation-bijeenkomst is informeel van sfeer.Voorkomen is beter

Iedereen denkt wel eens na over: 'als ik er niet meer ben, wat dan? Hoe zal men zich mij herinneren?'.

Ook vooruitlopend op uw overlijden, kunt u een nalatenschaps-mediator inschakelen. U kunt dan in een bijeenkomst aan uw dierbaren vertellen wat het leven voor u betekend heeft. En in overleg met de toekomstige erfgenamen afspraken maken en regelingen treffen, zodat alles straks goed geregeld is en conflicten kunnen worden voorkomen.